+359 2 876 52 92

English

Финансова подкрепа по проект


     Evropeiski saiuz                                                                                                  Operativna programa
       На 27.01.2021 г. МДЛ СЕРВИЗ ЕООД получи финансова подкрепа по проект  № BG16RFOP002-2.095–5600 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обща стойност на проекта възлиза на 44453,54 лева., от които 37785,51 лева.(85%)  европейско финансиране и  6668,03 лв.(15%) национално съфинансиране.
     Продължителността на проекта е 3 месеца, а основните цели са осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.