+359 2 876 52 92

English

Сключен договор


Evropeiski saiuz                                                                                                  Operativna programa

МДЛ СЕРВИЗ ЕООД сключи договор за изпълнение на Проект  „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

МДЛ СЕРВИЗ ЕООД стартира изпълнение на Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

     Чрез изпълнението на проекта Дружеството се стреми да постигне преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

     Проектът е със срок на изпълнение 3 месеца. Одобреното финансиране е  в размер на 150 000.00 лв., от които 127 500.00  лева (85 %) от Европейски съюз и 22 500.00 лева (15 %) от национален бюджет.

    При изпълнението на проектът ще бъдат стриктно спазвани и съблюдавани хоризонталните политика за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

                                                ------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.